SPC/IPK

SPC/IPK-İstatiksel Proses Kontrol

SPC (IPK) çalışmaları, kalite problemlerinin kaynağı olarak operatörden daha çok proses üzerinde odaklanır. Özellikle, kalite sorunlarının temelini oluşturmayan, kötü operatör gibi, faktörlerle de ilgilenmesine rağmen, üretim metotları, ham madde, çalışma ortamı ve malzemedeki kusurların ve sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesini araştırır.Bu sayede prosesin kritik parametrelerini olması gereken en optimum seviyeye ayarlama olanağına kavuşulabilmektedir.dfsgdfwr

SPC/IPK İstatiksel Proses Kontrolün Kazandırdıkları

  • Problemleri başlangıç noktasında tespit ederek gecikmeden kaynaklanan kayıpları önlemesi.
  • SGT’lerde tespit edilen problemlerin çözümü için daha hızlı hareket kabiliyeti kazanılması.
  • Sürekli iyileştirme ile müşteri tatmininin artması
  • Risklerin azalması emniyetin artması
  • İş gücü kaybının azalması
  • İşin zamanında tamamlanması

SPC/IPK tekniklerinin tanımını ve faydalarını bir sloganla özetleyecek olursak bu slogan “Boş konuşmayalım Rakamlarla konuşalım” şeklindedir.