SMED

SMED

Yalın üretim sisteminde stokların azaltılması, akışın sağlanması, küçük partilerle üretimin gerçekleştirilebilmesi son derece önemlidir.

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için önümüzdeki en büyük engel yüksek ayar (set-up) süreleridir. Bu sürenin kısaltılması için geliştirilen

SMED – Single Minute Exchange of Die (Tekli Dakikalarda Model Değişimi) aracı ilk kez MAZDA ve TOYOTA

fabrikalarında Shigeo Shingo tarafından ortaya konmuştur. SMED ile kısa partili ürünler ve akabinde tek parça akışı mümkün

kılınmıştır.

Bu aracı kullanma yeteneğini kazanmış işletmeler ara stoklarından kurtuluyor, işletme sermayesi ihtiyacı azalıyor, müşteri taleplerine esnek ve hızlı cevap vererek rekabet gücünü arttırıyor.

Eğitimde SMED uygulamasını kuruluşuna taşıyacak ve yerleştirecek çalışanların uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

 

 

SMED Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

  • SMED Öncesi Üretim
  • SMED’in Esasları
  • SMED’i Uygulayabilmek İçin Teknikler
  • Temel SMED Uygulamaları
  • SMED’i İç ve Dış Setup’a Ayrı Ayrı Uygulamak
  • OTED or One-Touch Exchange of Die
  • NOTED – NO Touch Exchange of Dies
  • SMED’in Getirisi
  • Uygulamalar

 

 

 

Katılımcı Profili: Firmada, SMED uygullamasını uygulayacak tüm personel, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, usta ve işçiler,

 

Eğitim Süresi:   1 gün

tyutyuyui

Eğitime Başvur