Proses FMEA

Proses FMEA    

Proses FMEA bir üretim sürecinde meydana gelmesi muhtemel hataların sistematik olarak tespiti ve önlemi esas alınarak hazirlanmış bir ön proses tasarım aracıdır.Sistematik yaklaşımda hatanın etkisi, sıklığı, mevcut kontrol ve önleme yöntemleri baz alınır.Üretim sürecinde katkısı olan / olacak her bir uzman PFMEA ekibinde yer almalıdır.

 

Bu eğitimde amaç PFMEA ekibinde lider, uzman, yada üye olarak yer alacak kişilerin uygulamayı oluşturup sürdürebilmeleri için gerekli donanımı kazanması olacaktır.

 

 

 

Proses FMEA Eğitim İçeriği

 • FMEA tarihçesi
 • PFMEA formu
 • Olası hata sentezi
 • Ekibin oluşturulması
 • Veri toplama
 • Müşteri kavramı (VOC) ve hatanın müşteriye etkisi
 • Puanlandırma tablosu
 • Olasılık, Şiddet, Yakalanabilirliğin değerlendirilmesi
 • Risk Öncelik Sayısı
 • Aksiyon planı
 • PFMEA çıktıları
 • Örnek uygulama

 

Katılımcı Profili : Orta kademe yöneticiler, müşteriyi etkileyen faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar, çalışanlar.

Eğitim Süresi :1 gün

Eğitime Başvur