Problem Çözme Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri farkli disiplinlerin bir arada tek bir konu – bir problem yada iyileştirme fırsatı- üzerinde yoğunlaşması ile yapılan bir ekip çalışmasıdır. Birçok araç birbiri içinde yada bağımsız olarak kullanılarak sistematik bir şekilde problemin kök neden analizi ve önleyici faaliyetler yapılır.

Problem Çözme aşamasında kullanılacak araç yada araçların seçimi problemin türü ve karmaşıklığı ile ilişkilidir. Doğru aracı seçmek ve ekibin aktif katılımını sağlayabilmek hayati önem taşır.

Bu eğitimin amacı işletmelerde sürekli olan geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri, doğru araçları seçebilecek ve bu araçların sistematik bir şekilde yönetimini sağlayabilecek uzman personelin yetiştirilmesidir.

problem.png

Problem Çözme Teknikleri Eğitim İçeriği 

 • Tanım ve Terimler (Proses, Problem, Hata, Kusur vb. tanımlar),
 • Değişim ve  Problem Nedir, Probleme Duyarlılık,
 • Veri ve Veri  toplama, İstatistik,
 • Varyasyon (Kontrol edilebilir ve edilemez değişkenler)
 • Uygulamalı Yaratıcı Problem çözme teknikleri
 • Balıkkılçığı
 • Boxplot, Pareto, Histogram, İlişki Diyagramları
 • G8D
 • 6 Sigmatgfdf
 • Nominal Grup Tekniği
 • 5N ve 1K
 • 5 Why
 • TRIZ
 • Kuvvet Analizi
 • Matris Analizi
 • Beyin Fırtınası
 • Swap Sort
 • Ağaç Analizleri

 

Problem Çözme Teknikleri Eğitim İçeriği  (Devamı)

 • Ekibin katılımı, motivasyonun önemi
 • Problem Çözümünde karşılabilecek engeller

 

Katılımcı Profili: Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler, İK yöneticileri.

Eğitim Süresi :  2 gün
jhjk

Eğitime Başvur