Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü


Eğitimin Adı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin Alanı

İnşaat Teknolojisi

Meslek Elemanı Tanımı

Sapan aracını kullanabilmek ve işaretçi uygulamasını yapabilen, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.

Giriş Koşulları

Okuma yazma bilmek

18 yaşını tamamlamış olmak

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde her türlü çöp ve atık maddeler ile ilgili işler kurs programını tamamlayan bireyin;

Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak araç donanımlarını ve beton trans mikseri kullanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar

Meslek hastalıkları

Kaza ve yaralanma

Yangın

İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler

İş güvenliği mevzuatı

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak araç donanımlarını ve beton trans mikseri kullanımı