1. Seviye Temel Yakın Koruma Eğitimi


Eğitimin Adı

Yakın Koruma Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Bu kurs benim için uygun mu?

Kursun ana hedefi, öğrenciye programımızı tamamlar tamamlamaz Yakın Koruma ajanı olarak çalışması için gerekli tüm teorik bilgi ve pratik becerileri kazandırmaktır. Kurs, dünya çapında yakın koruma operasyonlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamak için maksimum gerçekçi ve pratik saha eğitimi alıştırmaları ile minimum sınıf dersleri kullanacaktır.

Kariyer Seçenekleri

Yakın Koruma Operatörleri için aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok kariyer seçeneği vardır:
VIP'ler ve Ünlüler için Koruma
Yüksek Net Değerli Bireyler için Koruma
Özel Uluslararası Görevler
Üst düzey perakendeciler için Varlık Koruması
Konut Güvenliği

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Eğitim sınav dahil olmak üzere 192 saat olacak ve içerik aşağıdadır.

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
Güvenlik Sistem ve Cihazları
Genel Kollukla İlişkiler
Güvenlik Tedbirleri
Kalabalık Yönetimi
Hayatta Kalma Becerisi
Temel İlk Yardım
Yangın ve Afet Bilinci
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Etkili İletişim ve Beden Dili
Protokol ve Sosyal Davranış
Uyuşturucu Madde Bilgileri ve Etkileri
Kişi Koruma
Koruma Hizmetleri
Silah Bilgisi
Temel ve Taktik Atış Teknikleri
İleri Sürüş Teknikleri
Temel Yakın Savunma

Önkoşullar

18 yaşını tamamlamış olmak.
Kamu haklarından yoksun olmamak.
6136 sayılı kanuna muhalefet sebebiyle ceza almamış olmak.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar;
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.
Kendi silahı ile atış eğitimi almak isteyenler için silah ruhsatı fotokopisi.
Görev silahı ile atış yapacak özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik silah taşıma / bulundurma belgesi fotokopisi
Bulundurma ruhsatlı tabancalarla atış yapacaklar için yol izin belgesi
Spor yapabilir onaylı Sağlık Raporu
Adli Sicil Kaydı Belgesi (E- Devlet üzerinden alınabilir.)
4 Adet Vesikalık Fotoğraf