İletişime Geçin

İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

Başvuru Şartları Nelerdir?

İşletmenin gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de aktif kayıtlı durumda olması gerekir.

İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

İşletmeler için ticaret sicil kaydı olması ve merkezinin Türkiye’de olması gerekir.