İletişime Geçin

Ar-Ge Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Firmamıza özel yönetim danışmanlığımız ile farkı keşfedin.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya TÜİK verilerine dayanarak son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından büyük olan işletmeler,

Patent belgesi ile koruma altına alınan,

Doktora çalışması ürünü olan,

KOSGEB, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Kamu veya üniversite araştırma merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan,

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin başvuruları kabul edilmektedir. Katılım koşulları hem ürüne hem de projeye göre değişiklik göstermektedir.