KAIZEN

 KAIZEN

KAIZEN, Japonca bir terim olup daha iyi veya sürekli iyileştirmeyi hedefleyen

bir yalın üretim tekniğidir. Aslında, KAIZEN çalışmaları belirli bir yalın üretim tekniği

olmaktan ziyade diğer tüm tekniklerle yapılan her türlü iyileştirmeyi

kapsayan bir yaklaşımdır.

 

 

KAIZEN felsefesi organizasyon ve hiyerarşi bakımından kurumdaki en alt düzeydeki

çalışanlara söz hakkı verdiği ve hatta onların önerileriyle süreçleri değiştirdiği için

demokratik katılımcı bir ortam yaratır. Tüm çalışanların kuruma

aidiyet duyguları güçlenir.

 

 

 

 

KAIZEN Amacı: Kaizen küçük, fakat sürekli adımlarla mevcut durumun iyileştirilmesini,

kayıplarıgidererek maliyetlerin azaltılması hedefler.

 

KAIZEN geri beslemeye dayanan düzeltici bir faaliyettir.

Daha iyiye doğru değişim anlamına gelir.İlk aşamada mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışır.

 

 

 “Diğer bir insandan üstün olmanın hiç bir soylu tarafı yoktur.Gerçek soyluluk daha önceki halimizden üstün olmaktır.”

 

Kaizen Eğitimi ve Kazanılacak Yetkinlikler

 dfsgfdgaw

  • Kaizen kavramı; değişen kavramlar ve tarihsel perspektif
  • Kaizen Tipleri ve Uygulamaları
  • Değişen kavramlar,PDCA ve Sürekli İyileştirme Yöntemleri
  • Belirsizliğin yönetimi ve Kaizen felsefesi
  • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Farklar
  • Sürekli İyileştirme Araçları ve PUKÖ/SUKÖ Döngüsü
  • 7 Muda
  • ECRS Metodu, Kaizen için gerekli 4 ana prensip
  • Kobetsu Kaizen sisteminde 10 Adım

 

Katılımcı Profili: İşveren vekilleri (ilk, orta ve üst kademe yöneticileri), ve her kademeden çalışanlar (usta-posta başı –formenler, mühendisler, şefler, müdürler v.b.)

Eğitim Süresi :1 gün

dsgfdgdfg

Eğitime Başvur