EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi

Eğitimin Adı:

EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

Eğitimin Amacı:

Eğitimin amacı, GDPR uyumluluk gereklerinin yerine getirilmesi ve yönetilmesinde gerekli olan bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR - General Data Protection Regulation) Kontrolör (Veri Sorumlusu) uyum süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Veri Koruma Görevlisi - Data Protection Officer (DPO) bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Hedef Kitle:

Kuruluşlarda GDPR uyum süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi veya kişiler, irtibat kişileri, danışmanlar, hukukçular, ISO denetçileri.

Kimler Katılabilir

Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyum ve hazırlanmak isteyen proje yöneticileri ve danışmanları 

Bir kurumun KVK korunmasından ve risklerinin yönetiminden sorumlu yöneticileri

Gizlilik yöneticileri

Risk ve uyum yöneticileri 

Bilgi güvenliği, olay yönetimi ve iş sürekliliği ekibi üyeleri

Kişisel verilerin güvenliği konusunda uzman danışmanlar

Veri Koruma Görevlisi işine hazırlanmak isteyen teknik uzmanlar ve uyum uzmanları

Konuya hâkim olmayan ancak mesleki niteliklere sahip bir veri koruma alanına girmek isteyen bireyler bu eğitime katılabilirler. Katılım Ön Şartı:

Bu eğitime katılım için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Dileyen herkes eğitimimize katılım sağlayabilir.

Eğitimin Süresi:

32 saat (4 gün)

Eğitimin İçeriği:

 • GDPR'ın amacı
 • Temel terimler & tanımlar
 • GDPR'ın temel prensipleri
 • Veri işleme prensipleri
 • İlgili kişinin hakları
 • Kişisel veri ihlalleri
 • Veri koruma etki değerlendirmesi
 • Veri işlemeye ilişkin risk belirleme
 • Mahremiyet etki değerlendirme
 • Veri koruma kontrolleri
 • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
 • KVKK ve GDPR ilişkisi, benzer yönleri
 • Sınav