ISO 9001

 ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

ISO 9001 belgesi standardizasyonu ISO 9001 için uluslararası kuruluş tarafından geliştirilen bir dizi kurallar içeriyor. ISO 9001 standartları ve kalite yönetimi felsefesi iyi uygulandığında, hatasız ürünler, hizmetler ve sonuç olarak yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlar.

ISO 9001 STANDARDININ KAZANDIRDIKLARIgtrfc

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme  ( ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
 • Firmanın günümüz şartlarına ve kriterlerine uygun olması

 rtry

ISO 9001, Kalite Yönetimi için en yaygın, kabul görmüş ve her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır.

Kamu ve özel sektörde birçok firma, tedarikçilerini ISO 9001 esaslı Kalite Yönetim Sistemlerine yönlendirmiştir.

Kalite Yönetimi, sadece bir kaç kişiyi kapsayan bir yönetim şekli değil, tüm kurumu ilgilendiren bir standarttır. Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, tesis ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm aşamalarını kapsar. Çünkü burada esas amaç, süreçlerin hedefler ile yönetilmesi ve sürekli iyileştirmedir.

Bu eğitimde amaç, ISO 9001 standardını firma içerisinde uygulayabilecek uzman personel yetiştirmektir.

ISO 9001 5 ANA BAŞLIK İÇERMEKTEDİR:

 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Yönetim Sorumluluğu
 • Kaynak Yönetimi
 • Ürün-Hizmet Gerçekleştirme
 • Ölçme Analiz Ve İyileştirme

    ISO 9001 Eğitimi İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 Kalite ile İlgili Temel Kavramlar

 • Kalite Gereksinimleri
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları
 • Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısırter
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının Tarihçesi
 • Toplam Kalite Yönetimi ve 8 Temel Prensibi
 • ISO 9000 Serisi Standartlarının Tanıtımı
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Maddelerinin Detaylı ve Örnekleriyle Açıklanması
 • Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Katılımcı Profili: ISO 9001 Kalite Yönetim Temsilcileri, her kademeden yöneticiler. Kalite yönetim sisteminin kurulmasında aktif rol alacak teknisyen ve diğer çalışanlar.

     

Eğitim Süresi :  1 gün

ertger