ISO 9001 İç Denetçi

ISO 9001 İç Denetçi

ISO 9001:2008 belgesi kapsamındaki faaliyetlerinin ve sonuçlarının planlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığının,  ISO 9001:2008 standardı kapsamındaki düzenlemelerinin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve ISO 9001:2008 sistemindeki amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesidir.

 

 

ISO 9001:2008 İç Denetçi Eğitim İçeriği453fh

 • ISO 9001:2008 Standart maddelerinin bir akış şeması üzerinde görsel anlatımı,
 • Tetkik nedir? Tetkikçi kimdir? Tetkikin amacı nedir?,
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler,
 • Tetkik soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Tetkik planı ve raporlanması,
 • Tetkik türleri,
 • Tetkikin aşamaları ve kapsamı,
 • Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı,

ISO 9001:2008 İç Denetçi Eğitim İçeriği (Devam)

  • Denetimde Süreç Yaklaşımı,grr34
  • Kalite Sistem Denetimin Gerçekleştirilmesi,
  • Açılış Toplantısı
  • Kanıtların toplanması
  • Gözlem
  • Uygunsuzluklar
  • Bulguların Gözden Geçirilmesi
  • Bulguların Sunulması
  • Tetkikin raporlanması
  • Kapanış Toplantısı
  • Eğitimin değerlendirilmesi

  Katılımcı Profili : Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Adayları,  Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesinde görev alacak  kurum çalışanları

   

  Eğitim Süresi : 2 gün

5643

 

Eğitime Başvur