ISO 9001:2008

 ISO 9001:2008 

ISO 9001:2008, Kalite Yönetimi için en yaygın, kabul görmüş ve her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilirhre3

bir yönetim sistemi standardıdır. Kamu ve özel sektörde birçok firma, tedarikçilerini ISO 9001 esaslı Kalite Yönetim Sistemlerine yönlendirmiştir.

Kalite Yönetimi, sadece bir kaç kişiyi kapsayan bir yönetim şekli değil, tüm kurumu ilgilendiren bir standarttır. Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, tesis ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm aşamalarını kapsar. Çünkü burada esas amaç, süreçlerin hedefler ile yönetilmesi ve sürekli iyileştirmedir.

Bu eğitimde amaç, ISO 9001:2008 standardını firma içerisinde uygulayabilecek uzman personel yetiştirmektir.

 

 ISO 9001: 2008 5 ANA BAŞLIK İÇERMEKTEDİR:

 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Yönetim Sorumluluğu
 • Kaynak Yönetimi
 • Ürün-Hizmet Gerçekleştirme
 • Ölçme Analiz Ve İyileştirme

 

    ISO 9001: Eğitimi İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
 • Kalite Gereksinimleri
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydalarıty4w
 • Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının Tarihçesi
 • Toplam Kalite Yönetimi ve 8 Temel Prensibi
 • ISO 9000 Serisi Standartlarının Tanıtımı
 • ISO 9001:2008Kalite Yönetim Sistem Maddelerinin Detaylı ve Örnekleriyle Açıklanması
 • Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

 

Katılımcı Profili: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Temsilcileri, her kademeden yöneticiler. Kalite yönetim sisteminin kurulmasında aktif rol alacak teknisyen ve diğer çalışanlar.

Eğitim Süresi :  1 gün
ljhok

 

Eğitime Başvur