ISO 50001:2011

 ISO 50001:2011

‘Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al’ kapsamı çerçevesinde enerji yönetimi kararlarını ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak enerji tüketimini anlamak için aksiyon planlarının oluşturulmasında, tüketimi azaltmak için hedef ve enerji performans göstergelerinin belirlenmesinde ve böylece sürdürülebilir çevreye olan katkıya gösterge olan bir sistemdir.

Enerji Yönetimi Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusundadtrdtj

oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin

performansını değerlendirerek iyileştirmelerini sağlamasına dayanmaktadır.

 

 

ISO 50001:2011 enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş en son ve en iyi

uygulamaları temsil eder. Bu standart uzun yıllar zarfında, 60’tan fazla ülkeden enerji yönetimi konusundaki

uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları bir çerçevedir.

 


 ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar. Organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

 

ISO 50001:2011 Eğitim İçeriğiytjytf

 

 • ISO 50001:2011 ‘in amacını ve bu standardı kullanan bir kuruluş için yararlarını
  açıklamak
 • Bir enerji yönetim sistemi için temel kavram ve yaklaşımları anlatmak
 • Planla – Yap – Kontrol Et – Eyleme Geç döngüsüne gönderme yaparak,
  ISO 50001:2011 ‘in yapısı, kapsamı ve amacını tanımlamak
 • Enerji Yönetim Sistemi Motivasyonu
 • Temel ISO 50001:2011 tanımları ve terminolojisini anlatmak

 

 

ISO 50001:2011 Eğitim İçeriği(Devam)

 

 • Risk değerlendirmesi için kullanılan ilkeleri, süreçleri, teknikleri ve tüm bunların enerji yönetim sistemlerinde önemini tanımlamak
 • ISO 50001:2011 yönetim sistemleri şartname gereklerini belirlemek ve tetkik bağlamında yorumlamak
 • İlgili EnMS tetkik kriterleri gereklerine uygun olarak, bir organizasyonun yönetim ve işleyiş tetkikini etkin bir şekilde planlama ve yürütmek
 • Geçerli, gerçeklere dayanan ve değer katan uyumsuzluk raporlarını yazmak da dahil olmak üzere, tetkik raporu oluşturmak
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet etkinliğini değerlendirmek dahil tetkik takip faaliyetleri

 

 

Katılımcı Profili :  Eğitimden kısa ve orta vadede olumlu olarak etkilenecek kişiler, öncelikle çevre ve enerji alanında çalışan/çalışmak isteyen tekniker, teknisyen ve mühendislerdir.

 

Eğitim Süresi : 3 gün

5643

 

Eğitime Başvur