ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001, öncelikle ağır ve tehlikeli işyerleri için BSI (British Standartds Instıtute) tarafından geliştirilen, tüm dünyada kabul görmüş ve risk analizine dayalı bir yönetim sistemidir.

 

“Önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıldır” ve “Sıfır Kaza”jhk64

sloganları, ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması için gerekli olan işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve önlemlerinin alınması konusunda insanlara bilinç kazandırma amacını taşımaktadır

hj97

ISO 45001 Şartnamesi, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek  isteyen işyerleri için karşılanması gereken şartları içerir.

ISO 45001 standardı yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür.

ISO 45001 Eğitim İçeriğik875

 • Kavramlar ve Tanımlar ,ISO 45001 ( kaza, olay v.b )
 • Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
 • ISO 45001’in Gereklilikleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 45001’in Analizi
 • Risk Değerlendirme Prosesi
 • Sistem Dokümantasyonu

5rgh

 • ISO 9001 ve ISO 45001 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
 • Acil durum planları
 • ISO 45001 ‘in Avantajları
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Risk Değerlendirmesi
 • Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Katılımcı Profili : ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

Eğitim Süresi : 1 gün


dsgfdgdfg

Eğitime Başvur