ISO 27001:2013

 ISO 27001:2013

Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı risklerden korunmasını sağlar.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS)

gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır.

Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak

için tasarlanmıştır.

 

 

 

 

 

Üst düzey bilgi güvenliği ihlalleri ve bilginin değeri, şirketlerin bilgilerini korumaya yönelik giderek artan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), hassas şirket bilgilerinin güvenli kalmasına yönelik kontrollü bir idari yaklaşımdır. Kişileri, süreçleri ve Bilgi Yönetimi Güvenlik Sistemlerini kapsar.

 

 

ISO 27001 Eğitim İçeriği

 • ISO 27001:2005 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması,
 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gereklilikler
 • Bilgi güvenliği yönetimi temel tanımlar ve kavramlar,
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı

 

 

 

ISO 27001 Eğitim İçeriği(Devam)

 • Bir yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması:
 • Bilgi güvenliğinde yasal zorunluluk
 • ISO/IEC 27001 uygulama modeli
 • Bir yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması
 • ISO 27001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Güvenlik tehditlerinin ve zayıf noktalarının incelenmesi

 

Katılımcı Profili : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili temel bilgileri olanlar, bir kuruluşta dökümantasyon ile ilgili bölümlerde çalışanlar veya bilgi güvenliği yönetim sistemine geçmek isteyen veya bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlarda çalışan her kademeden personel

          Eğitim Süresi : 1 gün

ljhok

Eğitime Başvur