ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi

Konusu:

1. Gıda Güvenli Kavramı , Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b )
2. Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
5. ISO 22000:2005’in Analizi ; Şartları,İçeriği ,Yorumlanması,Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
6. Tehlike Analizi
7. Sistem Dokümantasyonu
8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
9. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
10. Örnek sistemin gözden geçirme
11. Gıda Güvenliği Sistemi Yönetim Programı
12. Denetim senaryosu
13. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
14. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
15. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
16. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
17. Pratik çalışmalar
18. Sınav

Kimler Katılabilir?

Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetçi/ baş denetçisi olmak isteyenler
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin
Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik
zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler,
Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
Belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel denetçiler , denetçi adayları
Danışmanlar

Eğitim Süresi:
5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak