ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi

Konusu:

1. Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
2. Kalite Yönetim Prensipleri
3. ISO 14001 İn Analizi
4. Çevre etki değerlendirme analizleri
5. Sistem Dokümantasyon Şartları
6. Kalite El Kitabı Çalışması
7. Kalite Sistem Denetim Hazırlığı
8. Hazırlık ve Planlama
9. Doküman Gözden Geçirme
10. Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi
11. Denetim Planlama Çalışması
12. Soru Listesi Çalışması
13. Denetçinin Rolü Ve Sorumlulukları
14. Denetim Senaryoları
15. Katılımcılar Verilen Senaryoya Göre Rol Yapacaklardır Ve Denetim Tekniği, Planlama ve Denetim İle İlgili Yorum Yapacaklardır.
16. ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi
17. Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması
18. Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
19. Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi Ve Tavsiyeler ( Recommendations )
20. Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
21. Sürekli İyileşme Çalışması
22. Kapanış Toplantısı
23. Egzersiz ve Pratik Çalışmalar
24. Gün Sonu Değerlendirme Quizleri
25. Sınav

Kimler Katılabilir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi / baş denetçi olmak isteyenler
Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar, daha etkin ve bilinçli sistem kurmak için

Eğitim Süresi:
5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak