ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 14001:2004, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

sdgf4

ISO 14000, işletmelerin, uygulamakta olduğu faaliyetlerin potansiyel çevre etkilerini kontrol

altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Kirliliği azaltarak,

atık ürünleri kontrollü bir şekilde geri kazanarak, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılmasını

sağlayarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve çevreye duyarlı pazarlara girebilme fırsatı yaratmaktadır.

 

 

 

 • ISO 14001:2004 Standardı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi stretry
  için oluşturulmuş bir standarttır.
 • ISO 14001:2004 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin
  karşılanması ile paralellik gösterir.
 • ISO 14001:2004, bir ürün standardı değildir, ne üretildiği ile değil nasıl
  üretildiği ile ilgilenir.
 • Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük
  esasına dayalı bir yönetim sistemidir.

 

4ret

 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması,

toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan,

risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

 

 

ISO 14001:2004 Eğitim İçeriği

 

 • Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi
 • Çevre yönetim sistem standartları
 • Çevre Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO 14001:2004 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Çevre Yönetim Sistemi Uygulamalarının Faydaları
 • Çevresel Etki ve Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO14001:2004 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

 

Katılımcı Profili : ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

         Eğitim Süresi :  gün

ljhok

Eğitime Başvur