GMMOG/LE

GMMOG/LE

GMMOG/LE (Global Material Management Operation Guide & Logistic Evaluation) Malzeme Yönetimi ve Lojistik Uygulamaları için geliştirilmiş bir standarttır.

Proseslerdeki eksikliklerin analiz edilmesine olanak sağlayan bir öz değerlendirme sistemidir

Yan Sanayi değerlendirmesine olanak sağlar

Sürekli gelişimi sağlamayı amaçlar

Otomotiv endüstrisinde en iyi uygulamalar ile mevcut organizasyonun kıyaslanmasını sağlar

Değerlendirilen firmanın gerçek seviyesinin belirlenmesini sağlar

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylara Başarı Sertifikası verilecektir.

 

 GMMOG/LE Eğitim İçeriği

  1. Strateji ve İyileştirme

         1.1.Vizyon ve Strateji

         1.2.Hedefler

         1.3.Ölçüm, Analiz ve Eylem Planları

         1.4.Sürekli İyileştirme

         1.5.Tedarik Zinciri Geliştirme

  1. İş Organizasyonu

         2.1.Organizasyonel Süreçler

         2.2.Organizasyonel Prosedürler

         2.3.Kaynak Planlama

         2.4.Çalışma Ortamı&İnsan Kaynakları

 

3.Kapasite&Üretim Planlama

         3.1.Ürün Gerçekleştirme

         3.2.Kapasite Planlama
         3.3.Üretim Planlama

         3.4.Sistem Entegrasyonu

 

  1. Müşteri İle Etkileşim Alanları

         4.1.İletişim

         4.2.Ambalajlama ve Etiketleme

         4.3.Sevkiyat

         4.4.Nakliye

         4.5.Müşteri Memnuniyeti ve Geri Bildirim

  1. Üretim&Ürün Kontrolü

         5.1.Malzeme Tanımlama

         5.2.Envanter

         5.3.Mühendislik Değişikliği Kontrolü

         5.4.İzlenebilirlik

6.Tedarikçi ile Etkileşim Alanları

         6.1.Tedarikçi Seçimi

         6.2.MP&L Anlaşması

         6.3.İletişim

         6.4.Ambalajlama ve Etiketleme

         6.5.Nakliye

         6.6.Malzeme Kabulü

         6.7.Tedarikçi Değerlendirme

Katılımcı Profili : Şirketlerinde ISO kalite yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

 

 

Eğitime Başvur