1. Seviye Temel Yakın Koruma Eğitimi


Eğitimin Adı

1. Seviye Temel Yakın Koruma Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Bu kurs benim için uygun mu?

Özel güvenlik ve koruma sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yakın koruma personellerini, akademik eğitim ile destekleyerek, ulusal ve uluslararası platformda kabul gören yakın koruma ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere hakim, kişi temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi, her türlü zor ve kritik şartlar altında doğru, hızlı karar verebilme ve uygulayabilme becerisine sahip, profesyonel yakın koruma personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Seçenekleri

Yakın Koruma Operatörleri için aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok kariyer seçeneği vardır:
VIP'ler ve Ünlüler için Koruma
Yüksek Net Değerli Bireyler için Koruma
Özel Uluslararası Görevler
Üst düzey perakendeciler için Varlık Koruması
Konut Güvenliği

Kimler Katılabilir

Yakın savunma ve yakın koruma alanında kendini geliştirmek isteyen 18 yaşını tamamlamış erkek ve kadın adaylar,
Silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi, yöneticisi kimlik kartına sahip özel güvenlik personelleri,

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Eğitim sınav dahil olmak üzere 192 saat olacak ve içerik aşağıdadır.

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
Güvenlik Sistem ve Cihazları
Genel Kollukla İlişkiler
Güvenlik Tedbirleri
Kalabalık Yönetimi
Hayatta Kalma Becerisi
Temel İlk Yardım
Yangın ve Afet Bilinci
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Etkili İletişim ve Beden Dili
Protokol ve Sosyal Davranış
Uyuşturucu Madde Bilgileri ve Etkileri
Kişi Koruma
Koruma Hizmetleri
Silah Bilgisi
Temel ve Taktik Atış Teknikleri
İleri Sürüş Teknikleri
Temel Yakın Savunma

Önkoşullar

18 yaşını tamamlamış olmak.
Kamu haklarından yoksun olmamak.
6136 sayılı kanuna muhalefet sebebiyle ceza almamış olmak.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar;
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.
Kendi silahı ile atış eğitimi almak isteyenler için silah ruhsatı fotokopisi.
Görev silahı ile atış yapacak özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik silah taşıma / bulundurma belgesi fotokopisi
Bulundurma ruhsatlı tabancalarla atış yapacaklar için yol izin belgesi
Spor yapabilir onaylı Sağlık Raporu
Adli Sicil Kaydı Belgesi (E- Devlet üzerinden alınabilir.)
4 Adet Vesikalık Fotoğraf