ISO 14064-1 Sera Gazı Envanteri Baş Denetçi Eğitimi


Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması Exemplar Global onaylı olacaktır.

Bu kurs benim için uygun mu?

ISO 14064 standartlarının gerekliliklerine göre sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması ve uzaklaştırılması ile ilgilenen kişiler.

Özel bir eğitim veya pratik deneyim gerekli değildir.

Bununla birlikte, ISO 14001 ve GHG protokolü gibi yönetim sistemine önceden maruz kalmak ek bir avantaj olacaktır. Kurs, sera gazı envanterinin raporlama ve doğrulama gereksinimlerini; bu nedenle, herhangi bir yönetim sisteminde (iç veya dış) denetim konusunda önceki deneyim esastır.

• Çevre Koruma Görevlileri

• Çevre Yöneticileri / Denetçiler

• Sürdürülebilirlik Görevlileri / Yöneticileri

• Sera gazı izleme ve raporlama ile görevli yöneticiler

Eğitime Neden katılmalısınız?

ISO 14064 bilgi ve ilkelerini sağlamak için gerekli tartışmaları ve temel ilkelerin pratik uygulaması için alıştırmaları birleştirerek, katılımcılar ISO 14064 için gerekli beceri setlerini kazanacaklar. Kursun sonunda katılımcılar:

• Sera gazı izleme ve raporlamanın amacını, faydalarını ve önemini açıklayabilecek

• Sera gazı emisyonlarının nicelleştirme tekniklerini öğrenecek

• İlkeleri uygulayın ve sera gazı azaltma projelerinin geliştirilmesini başlatabilecek

• Sera gazının miktar tayini ve raporlanmasına aşina olacaktır.

Exemplar Global Onaylı Baş Denetçi Sertifikasına sahip olarak, kuruluşları denetlemek için gerekli yetenek ve yeterliliklere sahip olduğunuzu göstereceksiniz.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

İklim değişikliği girişimlerinin arka planı

İklim değişikliği programları ve standartları

Sera Gazı İzleme ve Raporlama ilkeleri

Terminoloji ve sınırlar

ISO 14064-1 gereksinimleri

Sera gazı envanter bileşenleri

Baz yıl ve baz yıl yeniden hesaplama

GHG Bilgi yönetimi

Dahili kalite güvencesi

Raporlama ve doğrulama gereksinimleri

Eğitim Planı

1. Gün: ISO 14064-1 bilgilendirme

2. Gün: Denetim ilkeleri, denetimin hazırlanması ve başlatılması

3. Gün: Denetimin kapatılması- Sertifikasyon Sınavı

Not: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.


Neden ISO 14064-1;

ISO 14064-1 2018 Standardı, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içerir.

ISO 14064-1 ile kazanın;

Emisyon raporlaması için mevcut ve gelecekteki düzenlemelere uyum sağlayabilir,

Emisyon azaltma fırsatlarını belirleyerek maliyetleri azaltabilir,

Yatırımcıların, toplumun ve tüketicilerin taleplerini karşılayabilir,

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinizin güvenilirliğini ve bütünlüğünü koruyarak Paydaşlarınızla güven oluşturabilirsiniz.

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.

Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.

Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.

İhtiyacınız doğrultusunda online ve Yüz yüze eğitimler verilebilmektedir.