B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi

Hedef:
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip olup, 3 yıl mesleki tecrübe kazanmış uzmanlardan B Sınıfı İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlere B Sınıfı Uzmanlık için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak ve sınavlara hazırlamaktır.

1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi
3. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
4. Türkiyede ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
5. Temel hukuk
6. İş hukuku
7. Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
8. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
9. İSG hizmetleri
10. İSG kurulları
11. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
12. Risk yönetimi ve değerlendirmesi
13. Çalışma ortamı gözetimi
14. İş hijyeni
15. İş yeri ve bina eklentileri
16. Fiziksel Risk Etmenleri
17. Kimyasal Risk Etmenleri
18. Biyolojik Risk Etmenleri
19. Psikososyal Risk Etmenleri
20. Ergonomi
21. Korunma Politikaları
22. Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik
23. Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
24. Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği
25. Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
26. El Aletlerinde Güvenlik
27. Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
28. Yangın
29. Acil Durum Planları
30. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
31. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
32. Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
33. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
34. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG
35. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG
36. Yüksekte çalışmalarda İSG
37. İnşaat iş yerlerinde İSG
38. Maden iş yerlerinde İSG
39. Kişisel koruyucu donanımlar
40. İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG
41. İş kazaları
42. Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
43. İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
44. Ağır ve tehlikeli işler
45. Çalışma yaşamında özel risk grupları
46. Çalışma hayatında etik
47. Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim
48. Değerlendirme ve son test
49. İş yerinde pratik uygulamalar
- 90 saat uzaktan eğitim
- 90 saat örgün eğitim
- 40 saat pratik eğitim (Staj)
• Eğitim süresi 6 saat/gündür.
• Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
• Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
• Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
• Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
• Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.
GrupUzaktan Eğitim DönemiÖrgün Eğitim Dönemi
İş Sağlığı Ve Güvenliği B Sınıfı (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:0012-09-2017 - 26-09-201727-09-2017 - 11-10-2017
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Sürekli Eğitim) 09:00 - 15:0001/09/2017 - 15/09/201716-09-2017 - 30-09-2017
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Sürekli Eğitim) 15:00 - 21:0001-09-2017 - 15-09-201716-09-2017 - 30-09-2017
İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı (Haftasonu Grubu) 15:00 - 21:0024-08-2017 - 07-09-201708-09-2017 - 08-10-2017