APQP/PPAP

APQP & PPAP

ISO/TS 16949 standardının gerekliliklerinden olan APQP (Advanced Product Quality and Control Plan) ve PPAP (Production Part Appvoval Process) yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri içermektedir.

Bu eğitimde amaç ürün onay sürecinde yer alacak çalışanlara konuyla ilgili gerekli kabiliyeti kazandırmaktır. Katılımcıların kendilerinin ve tedarikçilerinin ürün ve üretim sürecini nasıl onaylamaları gerektiği yanında müşterilerinden ürün onaylarının nasıl alacakları konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

APQP/PPAP Eğitim İçeriği

 

 • APQP nedir?
 • Ürün Kalite Planlaması gereklilikleri
 • APQP aşamaları
 • APQP zaman çizelgesi
 • APQP süreçlerinin girdileri/çıktıları
 • Kontrol Planı uygulaması
 • PPAP nedir?
 • PPAP dokümanları, kayıtları,
 • PPAP dosyası oluşturma
 • Müşteri ile ilişkiler (submission/notification)
 • PPAP dosyası sunma seviyeleri, mastar parçalar
 • Uygulama

 

Katılımcı Profili : Üst ve Orta kademe yöneticiler, parça onay sürecinde ve müşteriyi etkileyen faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar, çalışanlar.

Eğitim Süresi :1 gün

Eğitime Başvur