MSA

MSA – Ölçüm Sistemleri Analizi

MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi), ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi  çerçevesinde her yeni ürün devreye alınmasında ve seri imalatta müşteri özel istekleri başta olmak üzere tüm karateristiklerin doğru ölçüldüğünü garanti altına almak amacıyla kullanılan yöntemdir.

Bu eğitimde amaç, MSA adımları olan Tekrarlanabilirlik, Yeniden Üretebilirlik (Gage R&R), Kararlilik, Doğrusallık aşamalarını proseslerinde uygulayabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSA Eğitim İçeriği

 • Ölçme ve Ölçüm Sistemi kavramları
 • Temel istatistiksel kavramlar ve tanımlar
 • Niteliksel ölçme sistemleri
 • Niceliksel ölçme sistemleri
 • Ölçme sistemi analizi adımları
 • Analiz yönteminin belirlenmesi
 • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Örnek Uygulamalar
  • Tekrarlanabilirlik
  • Yeniden Üretebilirlik (Gage R&R)
  • Kararlılık
  • Doğrusallık

 

Katılımcı Profili : Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak ve karakuşak adayları. Firmalarında ISO/TS 16949 sistemini kuracak ve sürdürecek kişiler.

Eğitim Süresi :1 gün

5643

Eğitime Başvur