ISO 45001:2018 Baş Denetçi Eğitimi

Bilgilendirme:

CQI IRCA onaylı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSGYS)  Baş Denetçi kursu, potansiyel baş denetçileri 1.- 2. ve 3. taraf İSGYS denetimlerini hazırlamak, yürütmek, raporlamak ve takip etmek için temel eğitim sağlar. Kurs, Chartered Quality Institute ve Uluslararası Sertifikalı Denetçiler (CQI IRCA, www.quality.org) tarafından belirlenen denetçi sertifikası eğitim gereksinimlerini karşılar. Eğitmen liderliğindeki tartışmalar, alıştırmalar, çalıştaylar ve rol oyunları sayesinde, öğrenciler tüm denetim sürecinde yeterli bilgi ve beceri kazanacak ve bir İSGYS profesyoneli olarak hazırlanacaktır.

Kimler Katılabilir?

  • İSG Yönetimini denetlemek, uygulamak , iyileştirmekle sorumlu olan İSG yönetim ekibi üyeleri
  • İSGYS uygulamasından maksimum fayda elde etmek isteyenler
  • Yönetim sistemlerinde  kariyerlerini ilerletmek isteyen diğer çalışanlar


Ön Bilgi Gereksinimleri

  • Öğrencilerin aşağıdaki konularda önceden bilgi sahibi olmaları beklenir:
  • İSG yönetim ilkeleri ve kavramları:
  • Plan, Yap, Kontrol Et, Hareket (PDCA) döngüsü;
  • Bir İSGYS’nin amacı ve yararları;
  • Tehlikenin tanımlanması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü ve yasal ve diğer gerekliliklere uyum ile İSG’yi yönetme hakkında temel bilgi,
  • İlgili ulusal ve yerel İSG mevzuatı ve gereksinimleri ISO 45001’deki terimler ve tanımlar


Eğitim Süresi:
Kurs süresi 1 saat 40 dakika yazılı sınav olmak üzere 40 saattir (sınıf) CQI IRCA