ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İS&G) Baş Tetkikçi Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş düzenlemelere uygun temel tetkik prensiplerini ve uygulamalarını içermektedir. Bu eğitime katılarak, katılımcılar alıştırma temelli öğrenme, grup çalışmaları ve açık tartışmalar aracılığı ile gerekli tetkik becerilerini edineceklerdir. Tecrübeli Etki Akademi eğitmenleri, tetkikin başlatılmasından tetkik takibinin yapılmasına kadar tüm tetkik süreci boyunca katılımcılara rehberlik edeceklerdir. İlgili IRCA sınavını ve beceri değerlendirmesini geçerek bu eğitiminin başarıyla tamamlamanız, yönetim sistemleri tetkiklerini yürütebilmek ve yönetebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunuzun kanıtı olacaktır.

Kimler Katılmalı?

Bir kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İS&G) tetkikinde görev alacak olan herkes.

Ne Öğreneceğim?

Eğitim sonunda, başarılı katılımcılar aşağıdakileri gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaklardır:

Bilgi;

Bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin, standartlarının, yönetim sistemi tetkikinin ve üçüncü taraf belgelendirmenin amaçlarını açıklayabilmek. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının iyileştirilmesinin faydalarını anlatabilmek.

ISO 19011 ve ISO/IEC 17021’e uygun olarak bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkikinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve takibinin yapılması konusunda bir tetkikçinin rolünü açıklamak.
Beceriler

ISO 45001’e uygunluğu (veya uygunsuzluğu) belirlemek için, ISO 19011 ve ISO/IEC 17021’e uygun olarak, bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkikini planlamak, yürütmek, raporlamak ve takibini yapmak.

Ne kazanacağım?

Eğitimi başarıyla tamamladığınızda, IRCA onaylı bir eğitim sertifikasına sahip olacaksınız.

Gerekli Ön Bilgi

Eğitim öncesinde katılımcıların aşağıdaki bilgilere sahip olması beklenmektedir:

  1. Yönetim sistemleri
  2. Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) döngüsü
  3. Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetimin sorumluluğu, politika, hedefler, planlama, uygulama, ölçme, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki karşılıklı ilişkiler.
  4. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi
  5. Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risk kontrolü, yasal ve diğer şartlara uygunluk aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliğinin yönetimi kavramları.
  6. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanması, işle ilgili yaralanma ve hastalıkların önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği performansının proaktif olarak iyileştirilmesi arasındaki ilişki.
  7. İlgili ulusal iş sağlığı güvenliği mevzuatı ve gereklilikleri ile ilgili genel örnekler

Eğitime Başvur;

Adınız Soyadınız *
E-Posta *
Telefon *
Mesaj