OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001, öncelikle ağır ve tehlikeli işyerleri için BSI (British Standartds Instıtute) tarafından geliştirilen, tüm dünyada kabul görmüş ve risk analizine dayalı bir yönetim sistemidir.

 

“Önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıldır” ve “Sıfır Kaza”jhk64

sloganları, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması için gerekli olan işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve önlemlerinin alınması konusunda insanlara bilinç kazandırma amacını taşımaktadır

 

hj97

OHSAS 18001 Şartnamesi, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek  isteyen işyerleri için karşılanması gereken şartları içerir.

 

OHSAS 18001:2007 standardı yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür.

 

 

OHSAS 18001:2007 Eğitim İçeriğik875

 

 • Kavramlar ve Tanımlar ,OHSAS 18001 ( kaza, olay v.b )
 • Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
 • OHSAS 18001’in Gereklilikleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • OHSAS 18001’in Analizi
 • Risk Değerlendirme Prosesi
 • Sistem Dokümantasyonu

 

 

 

5rgh

 

 • ISO 9001 ve ISO OHSAS 18001 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
 • Acil durum planları
 • OHSAS 18001 ‘in Avantajları
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Risk Değerlendirmesi
 • Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

 

 

 

Katılımcı Profili :  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

Eğitim Süresi : 1 gün


dsgfdgdfg

Eğitime Başvur